Geneesmiddelengebruik

A. Voedselproducerend paard

Het gebruik van geneesmiddelen bij paarden, die geregistreerd zijn als voedselproducerende dieren, is aan strikte voorwaarden onderworpen.
Alleen geneesmiddelen met een Belgische vergunning voor het in de handel brengen (VHB) voor paarden, die substanties bevatten, die opgenomen zijn in bijlage I, II, III van de Europese verordening 2377/90 , mogen worden gebruikt.
In weze mogen alleen geregistreerde producten voor voedselproducerende paarden gebruikt worden, waarbij de wachttijden gerespecteerd worden (zie bijsluiter). Essentieel bij de behandeling van voedselproducerende dieren is de kennis van de Maximale Residu Limieten (MRL).

vb. Cobactan: geregistreerd voor ademhalingsproblemen bij het paard; wachttijd voor slachten is 4 dagen.

Er zijn twee uitzonderingen :
1. Cascade systeem.
Dit dient voor uitzonderlijke gevallen en om onaanvaardbaar lijden van de dieren te vermijden. Het gaat hier om producten die niet voor de aandoening of voor de betreffende diersoort werden geregistreerd. Deze producten moeten echter wel een MRL bij een andere diersoort hebben. Indien er geen MRL voorhanden is, kan dit product niet gebruikt worden (o.m. butazolidines). Bij het gebruik van producten via het cascade systeem dient een wachttijd van minstens 28 dagen ingesteld te worden (voor alle veiligheid 6 maanden) én moet een toedienings & verschaffingsdocument (T&V)afgeleverd worden.

vb. Procaine penicilline : geregistreerd bij het rund, wachttijd rund 5 dagen voor slacht; bij gebruik bij een paard, wachttijd voor vlees van best 6 maanden (meer dan 28 dagen).


2. Lijst van substanties die essentieel zijn voor de behandeling van paarden.
Dit is de Positieve Lijst 2006 voor paarden welke werd herzien in februari 2013 (Positieve Lijst 2013).

Deze kunnen gebruikt worden bij slachtpaarden met een wachttijd voor slachten van zes maanden. Elk gebruik van geneesmiddelen uit de Positieve Lijst voor paarden dient door de dierenarts ingeschreven te worden in het paspoortin deel III-B van hoofdstuk IX.

vb. ACP, GGE, midazolam.

Het gebruik van het cascadesysteem werd door de FVE samengevat in een tabel en in een brochure .

Bij verschaffingvan geneesmiddelen aan de verantwoordelijke van het voedselproducerend paard dient een Toedienings- & Verschaffingsdocument (T&V) te worden opgemaakt.

Bij toediening van geneesmiddelen door de dierenarts moet in de volgende gevallen een T&V document worden opgesteld :
1. binnen één maand voor het slachten
2. bij hormonale en anti-hormonale stoffen (o.a. dexamethasone, prednisolone etc.).
3. geneesmiddelen voor gereglementeerde ziekten. (heden niet voorhanden bij paarden).
4. geneesmiddelen via het cascade systeem (zie boven).

Wanneer een paard wordt gevaccineerd, wordt dit door de behandelende dierenarts in het paspoort ingeschreven in hoofdstukken V en VI .

B. Niet-voedselproducerend paard

Het gebruik van geneesmiddelen bij paarden, die uit de voedselketen geweerd worden, is veel eenvoudiger. In weze kan dit soort paarden behandeld worden met farmaca als bij de kleine huisdieren. Praktisch gezien kunnen alle geregistreerde geneesmiddelen die op de Belgische markt voor paarden verkrijgbaar zijn, als ook de substanties opgenomen in bijlage I, II, III van de Europese verordening 2377/90/EU en deze aangewend via het cascade systeem en de Positieve Lijst, zonder administratieve verplichtingen gebruikt worden. Het opstellen van een T&V document is optioneel.

Een T&V document moet in dit geval alleen opgesteld worden bij de toediening van geneesmiddelen tegen gereglementeerdeziekten.

Wanneer er gevaccineerd wordt moet dat door de behandelend dierenarts in het paspoort worden geschreven.

Vergeet tevens niet:

bijhouden van registers IN (praktisch gezien de leveringsbonnen van de groothandel) en UIT voor alle geneesmiddelen.

etikettering van alle producten die afgegeven worden.

het voorschrijven van een magistrale bereiding kan enkel voor één individueel paard ; deze bereiding mag niet aanwezig zijn in het depot.

aanvragen van het nummer van het geneesmiddelendepot via het FAGG

uitwisseling van medicatie tussen verschillende depots is verboden

voor langdurige behandelingen (normaal maximaal 5 dagen) wordt best een geschreven overeenkomst met de eigenaar opgesteld (o.m. gynaecologie en gebruik van prostaglandines

Indien aangewezen kan een voedselproducerend paard gemuteerd worden naar niet-voedselproducerend (dringende medische redenen mits akkoord van eigenaar, aanpassen van paspoort + mutatiedocument) zodat heel wat administratie vervalt.

Indien het paard sterft of geëuthanaseerd wordt, dient de centrale databank ingelicht te worden (in theorie paspoort en mutatiedocument opsturen). Dit kan eenvoudig gebeuren via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.