user_mobilelogo

 

1.1 Kwalitatieve en kwantitatieve normen

1.1.1 Kwalitatieve normen
De voortgezette opleiding moet:
1. voldoen aan de regels van de Code der Plichtenleer;
2. van een geactualiseerd universitair niveau zijn;
3. voldoen aan de behoeften van het beroep en de maatschappij;
4. gebracht worden met de best aangepaste, logistieke en didactische middelen.

1.1.2 Kwantitatieve normen
De dierenarts moet minstens 60 BijscholingsPunten (BP / in het Frans: PFC, Points de Formation Continue) of Erkende BijscholingsPunten (EBP / in het Frans: PFCC, Points de Formation Continue Certifiée) behalen binnen drie opeenvolgende kalenderjaren.

1.2 Erkende bijscholingspunten
Wanneer een opleiding voorafgaandelijk geëvalueerd wordt door de bevoegde Gewestelijke Raad of een gedelegeerd organisme, spreekt men van een Erkende Bijscholing. Enkel deze heeft recht op EBP.

1.3 Autocontrole
De dierenarts houdt zelf zijn BP en EBP bij en legt ze voor op vraag van de bevoegde Gewestelijke Raad.

1.4 Vermeerderingscoëfficiënten
Eén uur voortgezette opleiding, evenals één uur e-learning, komt overeen met één BP.
Vermeerderingscoëfficiënten zijn mogelijk in geval van een erkende bijscholing.

De formule voor de berekening van de EBP is als volgt:
duur van de opleiding in uren x een trainingscoëfficiënt x een kenniscoëfficiënt.

Coëfficiënt volgens het type van training:
− Voordracht = 1
− Demonstratie van technische handelingen = 1,5
− Interactieve sessie = 2
− Practicum op kadavers = 2,5
− Practicum op levende dieren = 3

Coëfficiënt van kennis:
− Deelname = 1
− Geslaagde evaluatietoets = 2

1.5 Evaluatietoets
Elke evaluatietoets bestaat per begonnen schijf van vier uur opleiding uit minstens vijf meerkeuzevragen met telkens vier antwoordmogelijkheden. Men slaagt als men minstens 60% van de punten behaalt.

1.6 Boeken en tijdschriften
Wetenschappelijke boeken en tijdschriften, wat ook de informatiedrager is, tellen voor één BP per volledige schijf van 30 euro (aankoopprijs of prijs van het abonnement, exclusief BTW en geïndexeerd).
Het totaal aantal BP en EBP, behaald via e-learning en wetenschappelijke boeken of tijdschriften, mag maximaal 60% bedragen van de te behalen bijscholingspunten.

bron: code der plichtenleer (versie 2013) NGROD

Identificatie

Recent is de procedure voor de registratie van paardachtigen aangepast. De documenten voor de registratieprocedure werden veranderd en een gedeelte van de registratie kan nu digitaal gebeuren. Meer informatie is te vinden op de website van de FOD volksgezondheid of van de Belgische confederatie van het paard (BCP) of van de europese commisie. Richtlijnen voor het op de juiste manier invullen van het signalement vind u in volgend pdf document op de website van het BCP

 

 

Hoe verdovende middelen en psychotropen bestellen

 

U vind een overzichtsartikel over het bestellen van verdovende  en psychotrope middelen (KB 6/9/2017) als u op de volgende link klikt : https://www.vetcompendium.be/nl/

 


 

 

 

 

West Nile virus in Duitsland

In september 2018 is het eerste geval van een West Nile virus besmetting bij paarden in Duitsland vastgesteld.

Lees meer....


 

  

 

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.