U bent niet aangemeld
 U kunt zich hieronder aanmelden
in het Profiel Menu.
U dient hiervoor geregistreerd te zijn !

 

Zeer recent werd de oorzaak van atypische myopathie gevonden door Amerikaanse onderzoekers. Een uitgebreid verslag vind u op de website van de Belgian Equine Practitioners Society (BEPS) : atypische myopathie

HERFST 2013 – Sedert 29 november 2013 zijn er 310 gevallen gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (=Frans epidemiosurveillance netwerk) met een diagnose van atypische myopathie. De gemelde gevallen komen uit België (109 gevallen), Frankrijk (81 gevallen), Groot-Brittannië (40 gevallen), Nederland (22 gevallen), Zwitserland (11 gevallen), Tsjechië (8 gevallen), Ierland (2 gevallen) and Duitsland (37 gevallen).

 Atypische myopathie is een zeer erge en vaak fatale spierziekte die jaarlijks optreedt bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening. Dit jaar lijkt de uitbraak erger te zijn dan in de vorige jaren: waar de gevallen vroeger vooral in Wallonië aangetroffen werden, worden nu ook meerdere gevallen gemeld in Vlaanderen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de vederesdoorn (Acer negundo). Indien dergelijke bomen in of rond de weide staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, is het ten sterkste aangewezen om preventieve maatregelen te nemen. De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden opnemen bij het grazen. Nauwlettende observatie van paarden op de weide blijft in deze periode van het jaar aangewezen. De vorige uitbraken stopten meestal na de eerste vorst. Momenteel lijken de temperaturen nog een tijd hoog te blijven en blijft het risico op atypische myopathie bijgevolg aanwezig. Meer informatie over deze aandoening kan onder andere gevonden worden op de volgende website : 

(http://www.myopathieatypique.fr/en/ ) .

Prof.Dr. Piet Deprez
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent

 


 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.