Masterproef 2021 van Sorenza De Waele

promotoren: Prof.dr. Edwin Claerebout en Prof. dr. Peter Geldhof 

titel: "Het effect van compostering van paardenmest op de leefbaarheid van wormeieren"

Door een circulair systeem kan de eigen paardenmest als bodemverbeteraar aangewend worden. Deze rijke grondstof herstelt de afgegraasde weilanden, waardoor paarden niet meer in hun defecatiezones moeten grazen. Door het geregeld wegruimen van de mest, krijgen de eitjes de kans niet te embryoneren en uit te spoelen naar de graasgebieden van de paarden. De kringloop zorgt voor een daling van de wormbesmetting, en een gezonder paard dat toegang krijgt tot gezond en voedzaam gras.

Wanneer we echter zelf besmette mest gaan uitspreiden over het volledig weidegebied, is besmetting tijdens het grazen gegarandeerd. Dit is voor een paardenhouder een zeer groot struikelblok. Al jaren investeren paardenhouders geld in anti-parasitaire producten en spenderen ze uren aan het verwijderen van de besmette mest om de gezondheid van hun dieren te vrijwaren. Om paardenhouders te kunnen overtuigen van het idee eigen paardenmest te hergebruiken, moeten we een methode kunnen voorleggen die de afdoding van de wormeieren garandeert.

Met dit onderzoek hebben we een mestverwerkingsmethode (nl. compostering), die al toegepast worden in andere sectoren dan de paardenhouderij (zoals de land- en tuinbouw), geëvalueerd op de effectiviteit van afdoding van spoelworm- en strongylide-eieren. Dit onderzoek omvat 2 takken: ten eerste compostering op paardenhouderijen en ten tweede compostering onder gecontroleerde omstandigheden (experimenteel). We hebben dus onderzocht of beide nematodensoorten kunnen geëlimineerd worden uit de mest en welke technieken hiervoor in aanmerking komen.

Levende strongylide-eieren werden niet meer teruggevonden in de composthoop na 4 maanden cultiveren, of na 1 maand composteren als gedurende 7-8 dagen temperaturen boven de 37°C bereikt werden. Voor Parascaris-eieren volstond het niet 6-8 dagen temperaturen boven 35°C te behalen. Er werd een daling van het aantal leefbare wormeieren waargenomen na 4 maand cultiveren, maar geen totale afdoding. Voor een paardenhouder zonder jonge paarden volstaat deze techniek dus om wormvrije meststoffen te verkrijgen, aangezien dan geen rekening gehouden moet worden met Parascaris besmettingen.

 © foto: Sorenza De Waele

 

 

Masterproef 2020 van Stefanie Bouckaert

promotoren: Prof.dr. Gunther van Loon en Prof. dr. Caroline Bauwens 

titel: "IJzergehalte en anemie bij het paard : wat kunnen we eruit leren ?"

Anemie bij het paard wordt vaak geweten aan een ijzertekort in de voeding waarbij als behandeling ijzer supplementatie in de voeding wordt voorgesteld. Er zijn echter veel verschillende oorzaken die aanleiding kunnen geven tot anemie. Enkel in het geval van een chronische bloeding of chronische ziekte kan er een ijzer deficiënte anemie tot stand komen, alsook bij zogende veulens die geen toegang hebben tot een weide.

IJzer deficiënte anemie is moeilijk te diagnosticeren bij het paard. Er zijn verschillende testen beschikbaar voor het ijzermetabolisme maar een beperking bij al deze testen is dat de resultaten worden beïnvloed door de aanwezigheid van een ontsteking. Een definitieve diagnose kan worden bekomen door een beenmergbiopt, maar dit is een zeer invasieve procedure.

De conclusie van deze masterproef is dat anemie een hemorragische, hemolytische of inadequate erytropoëse als oorsprong heeft.

Een ijzertekort is zeldzaam bij het paard. Een probleem bij het stellen van de diagnose van ijzerdeficiëntie is dat er nog geen goede parameter beschikbaar is om de hoeveelheid ijzer in de weefsels te meten, en dat de aanwezigheid van inflammatie een rol speelt op de ijzerparameters.

Een ijzerovermaat is volgens de literatuur zeldzaam, hoewel er in het beperkt onderzoek ongeveer de helft van de paarden een ijzerovermaat in het bloed heeft, wat leidt tot de vraag of ook in andere  paardenpopulaties ijzerovermaat frequent voorkomt.

 © foto: UGent

 

 

Masterproef 2019 van Lucas Troch

promotoren: Prof.Dr. Peter Daels en Dr. Peter De Blende

titel: "Het gebruik van iSperm Equine Semen Analyser: vergelijking met klassiek CASA systeem"

de prijs werd uitgereikt door Prof. Dr. Frank Gasthuys, bestuurder van de WVGP vzw.

 

 © foto: Ugent

 

 

Masterproef 2018 van Sofie Van de Velde.

promotoren: Dr. Michèle Dumoulin en Prof.Dr. Frederik Pille

titel: De invloed van verschillende hoofd-halshoudingen op de beweging van het paard

de prijs werd uitgereikt door Tresemiek Picavet, voorzitter van de WVGP vzw.

 

 © foto: Ugent

 

laureaat 2018: Sofie Van de Velde

samenvatting....

© foto: Ugent

In het Universiteitsforum van de Universiteit van Gent kreeg Lukas Plancke op 1 juli 2016 de WVGP prijs uitgereikt door WVGP bestuurslid Prof.dr. Frank Gasthuys voor zijn Masterproef  'Kissing spines ter hoogte van T11-T12 bij een pony.'
Promotoren zijn Dr. Michèle Dumoulin en Prof.Dr. Ann Martens.

 

 

foto: UGent

 

 samenvatting  ....

In de aula van de Universiteit van Gent kreeg Kitty De Clercq op 3 juli 2015 de WVGP prijs uitgereikt door WVGP bestuurslid Prof.dr. Frank Gasthuys voor haar Masterproef  'Vascularisatie van het Equine Corpus Luteum.'
Promotoren zijn Dr. Jan Govaere en Prof.Dr. Gunther van Loon.

 

 

foto: UGent

 

 samenvatting  ....

In de aula van de Universiteit van Gent kreeg Jolien Van Cleemput op 4 juli 2014 de WVGP prijs uitgereikt door WVGP bestuurslid Prof.dr. Frank Gasthuys voor haar Masterproef  'Characteristics of equine herpes virus type 1 (EHV-1) entry in monocytic cells.'
Promotoren zijn Prof.dr. Hans Nauwynck en drs. Kathlyn Laval.

 

WVGP prijs 2014

 © UGent, foto Delphine Vermeersch

 

 

In de aula van de Universiteit van Gent kreeg Eline Van de Water op 5 juli 2013 de WVGP prijs uitgereikt door WVGP penningmeester Dr. Yves Debosschere voor haar Masterproef 'De invloed van perineurale anesthesie op de hoefbalans bij het paard.' Promotor is Dr. Maarten Oosterlinck en medepromotor Prof.Dr. Frederik Pille.

 

WVGP prijs Masterproef 2013

 © UGent

 

In de aula van de Universiteit van Gent kreeg Alexander van der Gaag in 2012 de WVGP prijs uitgereikt door WVGP bestuurslid Dr. Filip Dekeersmaecker voor zijn Masterproef 'Monoclonale Gammopathie bij het paard' Promotor is Prof.Dr. Piet Deprez.

 

 WVGP prijs 2012

© UGent

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.